KITCHEN

KS301
KS301

FOAMY BUBBLE KITCHEN SPONGE SOFT

KS302
KS302

FOAMY BUBBLE KITCHEN SPONGE HARD

KS303
KS303

FOAMY BUBBLE KITCHEN SPONGE NET

KV302
KV302

TAWASHI SCRUBBER

KB806
KB806

GAS RANGE BRUSH

KB611
KB611

EXTENDABLE BOTTLE CLEANER

KB807
KB807

SPOUT BRUSH 4P SET

KC403
KC403

KITCHEN CLOTH 30P